คำแนะนำในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีสติ

ที่ B-delicious เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้นักดื่มทั้งหลายบริโภคสินค้าของเราอย่างมีสติ โดยจะต้องไม่ฝ่าฝืนกฎดังต่อไปนี้:

  • ควรบริโภคเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์อย่างมีสติ
  • บุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามที่กฎหมาย ซึ่งก็คืออายุ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้บริโภคเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ได้
  • ห้ามบริโภคเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ก่อนขับขี่รถ หากคุณจำเป็นต้องเดินทาง ให้ผู้อื่นขับให้แทน หรือโดยสารรถสาธารณะ หรือแท็กซี่ เป็นต้น และกรุณาข้ามถนนอย่างระมัดระวัง
  • ห้ามบริโภคยาผสมกับเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด กรุณาปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรก่อนบริโภคเครื่องดื่มประเภทนี้หากคุณอยู่ระหว่างการรักษาด้วยยา ทั้งนี้ จะรวมถึงยาที่ขายตามเคาน์เตอร์ทั่วไป อย่างเช่น ยานอนหลับ ยาแก้หวัด และยาแก้ไอ เป็นต้น ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์หากคุณอยู่ระหว่างการรักษาด้วยยาแก้อักเสบ ยาแก้โรคข้ออักเสบ ยาแก้โรคซึมเศร้า หรือยาชนิดอื่นๆ
  • ไม่ควรบริโภคเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์ เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้