Maredsous

เบียร์แบบดั้งเดิมที่ถูกหมักบ่มตามต้นตำรับของบาทหลวงเบเนดิกต์ในศตวรรษที่ 6 ของวัด Maredsous ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Ardennes ซึ่งเป็นเมืองที่มองค่านิยมในเรื่องของความมุ่งมั่นทุ่มเทและการต้อนรับผู้มาเยือนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด