Little Creatures

Little Creatures Thailand

ด้วยความรักในเบียร์ฮ็อปปี้ โรงกลั่น Little Creatures จึงเกิดขึ้น ด้วยการใช้ฮ็อพแบบพิเศษโดยใช้ฮ็อพทั้งก้าน ทำให้ได้รสที่จัดจ้านและมีเอกลักษณ์ด้วยกลิ่นและความขมที่ไม่เหมือนใคร